Monikulttuurinen kohtaaminen ja vuorovaikutus 2020-2021

Pyhäjoen kunta on kansainvälistymässä elinkeinoelämän muutosten takia. Vieraskielisten perheiden muutto kuntaan on alkanut, mikä luo edellytyksiä kotikansainvälisyyden monipuolistamiselle ja kansainvälisyystaitojen kehittämiselle. Haasteita on kuitenkin ilmaantunut kuntaan muuttajien suhteen erityisesti silloin, kun lapset eivät osallistu varhaiskasvatukseen. Tämä saattaa hidastaa perheiden assimiloitumista kuntaan ja asettaa haasteita lapsen tulevalle opintopolulle. Meneillään olevan valtion tukeman kansainvälisyyshankkeen aikana on tehty Read More …

Local curricula for instruction preparing immigrants for basic and upper secondary education

Instruction for pupils of immigrant backgrounds whose Finnish language skills and/or other abilities are not sufficient to study in a pre-primary, basic or upper secondary education groups is also possible in Pyhäjoki through individual syllabi based on the national curricula. The objective is to support the pupils’ balanced development and integration into Finnish society and Read More …

Pre-primary education

Pre-primary education as part of the  Early Childhood Education and Care is the systematic education and instruction provided in the year preceding the start of compulsory education. Pre-primary education in Pyhäjoki is organised in day-care centres and schools and it lays emphasis on the preparation for school following the local curriculum based on the national Read More …