Monikulttuurinen kohtaaminen ja vuorovaikutus 2020-2021

Pyhäjoen kunta on kansainvälistymässä elinkeinoelämän muutosten takia. Vieraskielisten perheiden muutto kuntaan on alkanut, mikä luo edellytyksiä kotikansainvälisyyden monipuolistamiselle ja kansainvälisyystaitojen kehittämiselle. Haasteita on kuitenkin ilmaantunut kuntaan muuttajien suhteen erityisesti silloin, kun lapset eivät osallistu varhaiskasvatukseen. Tämä saattaa hidastaa perheiden assimiloitumista kuntaan ja asettaa haasteita lapsen tulevalle opintopolulle. Meneillään olevan valtion tukeman kansainvälisyyshankkeen aikana on tehty Read More …